Om Mysoft

Mysoft inom organisationsmarknaden

Mysoft är en programvaruleverantör som sedan 1990 har specificerat, byggt, utvecklat och implementerat integrerade CRM-lösningar för fackförbund, intresseorganisationer och givarorganisationer i Norge och Sverige. Med över 60 organisationer som etablerade kunder är Mysoft i dag en ledande leverantör inom organisationsmarknaden.

Mysoft har också teknisk drift av våra CRM-lösningar för kunder som önskar detta, och har i dag över 25 kunder i Norge och Sverige som använder sig av denna möjlighet.

Mysoft AS har huvudkontor med 25 anställda på Østensjøveien 27 i Oslo, där även Mysofts driftcenter ligger. Företagets dotterbolag Mysoft AB med 12 anställda finns på Mejerivägen 9 i Liljeholmen, Stockholm. Av våra totalt 37 anställda arbetar 32 av dessa som systemarkitekter, projektledare, systemutvecklare och kundkonsulter. Totalt representerar våra anställda över 350 års samlad erfarenhet och kompetens inom organisationslösningar.

Microsoft vald som utvecklingsplattform

Mysoft beslutade 2013 att bygga våra nya organisationslösningar på en Microsoft-plattform, med Microsoft Dynamics 365 och SharePoint som centrala systemverktyg för byggande av integrerade arbetsprocesser och integration mot 3-parts lösningar.

Organisationsmarknaden var vid denna tidpunkt i ökande grad i färd med att gå över från stängda, proprietära lösningar till CRM-lösningar baserat på standard programvara från internationella leverantörer och många organisationer hade valt Microsoft som primär konceptplattform för sin IT-strategi och sina framtida investeringar i nya systemlösningar.

Genom valet av Dynamics 365 och SharePoint fick Mysoft tillgång till avancerade systemverktyg som enligt företagets uppfattning är de bästa på marknaden för byggande av denna typ av systemlösningar, och som utöver detta är integrerade med andra standard programvaruprodukter från Microsoft.

Organisationsmarknaden väljer Dynamics CRM

Mysofts beslut att välja Microsoft som plattform för företagets nya organisationslösningar har visat sig vara ett korrekt beslut. Under perioden 2016 – 2019 har ca 90 % av alla kundbeslut inom organisationsmarknaden rörande val av integrerade nya CRM-lösningar varit baserade på denna plattform.

Under samma tidsperiod har Mysoft ingått leveransavtal med 28 organisationer i Norge och Sverige om nya CRM-lösningar baserat på Microsoft Dynamics 365 och SharePoint.

Gemensam kundstödsavdelning för Norge och Sverige

För att kunna bygga upp och underhålla en resursstark och kompetent kundstödsgrupp över tid behöver en leverantör ha ett tillräckligt kundunderlag som kontinuerligt har behov av tjänster för underhåll och vidareutveckling av sina CRM-lösningar.

I slutet av 2019-2020 kommer Mysoft att ha över 40 kunder i operativ drift med Dynamics 365-baserade systemlösningar och en gemensam kundstödsavdelning upprättades för att kunna ge våra kunder på både ny och gammal plattform en tillfredsställande kundservice. En sådan lösning ger möjligheter att använda våra resurspersoner i båda länder på ett effektivt sätt under projektleveranser, till felsökning och specifikation av systemutveckling.