Mysoft Dynamics

Mysoft Dynamics 365 är en avancerad, integrerad baslösning för fackförbund, intresseorganisationer och givarorganisationer och finns tillgänglig i en norsk och en svensk version. Systemlösningen är Mysofts 5:e huvudversion baserat på en Microsoftplattform med Microsoft Dynamics 365 och SharePoint som primära systemverktyg.

Mysoft Dynamics 365 täcker huvudområden som medlemsadministration, kursadministration, aktivitetsstyrning, ärendehantering och dokumenthantering, givaradministration, integrerad ekonomistyrning samt webbaserade självbetjäningsfunktioner för förtroendevalda och medlemmar. Utöver detta innehåller systemlösningen en överordnad säkerhetsmodul för åtkomstadministration och behörighetsstyrning på flera nivåer.

Tidigare huvudversioner är Mysoft 2011 Dynamics, Mysoft 2013 Dynamics, Mysoft 2015 Dynamics och Mysoft 2016 Dynamics. Dessa är baserade på Microsofts huvudversioner lanserade samma år som Mysofts versioner.

Överordnad systemstruktur

Systemstrukturen i Mysoft Dynamics 365 representerar en vidareutveckling av den systemstruktur som Mysofts tidigare Java- och Vision-baserade systemlösningar för större organisationer är baserade på. Microsoft Dynamics 365 är av Mysoft anpassat till samma systemstruktur så att Dynamics 365 kan användas fullt ut som en integrerad del av företagets baslösningar.

Detta medför att alla integrerade arbetsprocesser i en kundanpassad lösning kan byggas i Dynamics 365 och användarna får tillgång till dessa genom ett välkänt Microsoft-gränssnitt för samtliga huvudmoduler i lösningen.

Data registreras endast en gång i en gemensams databas som kontinuerligt uppdateras från alla huvudsystem i lösningen.

Microsoft Dynamics 365 som byggverktyg

Microsoft Dynamics 365 är ett avancerat applikationsverktyg för byggande av integrerade arbetsprocesser. Det är enkelt att utveckla och lägga in funktionsutvidgning/ programtillägg som medför att varje arbetsprocess effektiviseras och automatiseras.

Dokumentlagring i Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint är ett avancerat applikationsverktyg för dokumentdelning/arkivering och kan användas tillsammans med Dynamics 365 för att bygga effektiva ärendehanteringslösningar för större organisationer med behov av individuell säkerhetsgradering av ärenden och ärendedokumentation på flera nivåer.

Nya versioner av Mysoft Dynamics 365

Mysofts målsättning är att kunna erbjuda våra kunder nya huvudversioner av Mysoft Dynamics 365 inom rimlig tid efter att Microsoft har lanserat huvudversioner av Dynamics 365 och SharePoint och samtidigt informera om ny funktionalitet av betydelse för varje organisation.

Varje kund bedömer själva om nya versioner har ett mervärde som står i förhållande till kostnad vid uppgradering till en ny huvudversion.