Hörselskadades Riksförbund valde Mysoft

Hörselskadades Riksförbund (HRF) valde Mysoft och Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning efter en omfattande och grundlig anbudsprocess. Valet föll på Mysofts nya molnlösning då Mysoft kunde erbjuda en komplett lösning baserad på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v.9. Avgörande för valet var även att Mysoft som systemleverantör kan erbjuda aktiv förvaltning av lösningen genom ett långsiktigt samarbet där nya versioner till ett förutsägbart pris ingår.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • CRM och insamling
 • Kampanj/urval
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor –  transaktionsregister, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar och givare: Min sida, Bli medlem, Bli månadsgivare m.m.
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

HRF är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka. HRF är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. 

HRF har drygt 24 000 medlemmar i hela landet, med över 180 föreningar, inom 22 distrikt. HRF bedriver också insamling för att kunna främja forskning, stödja enskilda och driva frågor som är viktiga för hörselskadade. Vi är glada att HRF valde Mysoft och ser fram emot ett spännande och gott samarbete!