SULF byter Dynamics CRM leverantör och väljer Mysoft

Den 22 december 2016 ingicks avtal mellan Sveriges Universitetslärare och forskare, SULF, och Mysoft om leverans av en ny integrerad medlemslösning baserat på Microsoft Dynamics CRM 2016 och Mysoft 2016 Dynamics, som är branschlösningen för fackförbund.

SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av högre utbildning och forskning, nu och i framtiden. SULF ägnar hela sin kraft åt universitetslärarnas lönevillkor och professionella yrkesfrågor. SULF är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco och har över 20.000 medlemmar.

Vid val av leverantör har SULF lagt vikt på Mysofts långa erfarenhet och breda kompetens inom fackförbund, att Mysoft har utvecklat och implementerat en egen branschlösning för fackförbund baserat på Microsoft Dynamics CRM samt att Mysoft har många referenskunder inom Saco och TCO.

Leveransen av Mysoft 2016 Dynamics i basversion för fackförbund kommer bestå av följande delsystem och tjänster:

  • Medlemsadministration
  • Kursadministration
  • Ärendehantering och dokumentadministration
  • Integrerad ekonomimodul med fakturering och reskontra
  • Prenumerationshantering
  • Intranätslösning för förtroendevalda och självbetjäningsfunktioner för medlemmar (Min Sida)
  • Arbetsbord för användare/användargrupper
  • Behörighetsstyrning och åtkomstadministration
  • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Avtalet med SULF är viktigt för Mysoft och representerar en milstolpe då SULF idag använder Microsoft Dynamics CRM 2011 från en annan systemleverantör. SULF uppgraderar genom detta projektet till senaste versionen av Microsoft Dynamics CRM samtidigt med infasning av Mysofts branschversion för fackförbund. Detta representerar ett strategiskt val som också kan vara intressant för andra fackförbund som har implementerat olika medlemslösningar baserat på tidigare standardversioner av Microsoft Dynamics CRM.