Polisförbundet och Mysoft har ingått avtal

Den 14 februari 2017 ingicks avtal mellan Svenska Polisförbundet och Mysoft om leverans av ny integrerad medlemslösning baserat på Microsoft Dynamics CRM 2016, Microsoft SharePoint 2016 och Mysoft 2016 Dynamics som är Mysofts branschlösning för fackförbund.

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. För närvarande har Polisförbundet cirka 20.500 aktiva medlemmar som erbjuds olika typer av medlemsservice, inklusive försäkringar. Polisförbundet ingår i TCO vilket är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer.

Polisförbundet har 30 anställda och cirka 1 300 förtroendevalda, som genom Mysoft 2016 Dynamics och Mysoft 2016 Portal kommer att få effektiva och användarvänliga CRM-verktyg för att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration och förvaltning.

Leveransen av Mysoft 2016 Dynamics i basversion för fackförbund kommer bestå av följande delsystem och tjänster:

  • Medlemsadministration
  • Kursadministration
  • Ärendehantering och dokumentadministration
  • Integrerad ekonomimodul med fakturering och reskontra
  • Portallösning för förtroendevalda och självbetjäningsfunktioner för medlemmar (Min Sida)
  • Arbetsbord för användare/användargrupper
  • Behörighetsstyrning och åtkomstadministration
  • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Avtalet med Polisförbundet innebär att Mysoft nu har 30 organisationer i Norge och Sverige som har valt Mysoft Dynamics som ny organisationslösning.