Personuppgifter

Deklaration om personuppgifter i Mysoft AB

Senast uppdaterad: 9 mai 2023

Denna deklaration innehåller information som du har rätt till när information samlas in från vår webbplats (personuppgiftslagen § 5). Deklarationen innehåller även allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (Personuppgiftslagen § 9).

Utöver information som samlas in genom användning av webbplatsen och genom data som erhålls från öppna webbplatser, behandlar Mysoft personuppgifter för våra kunders räkning. All sådan behandling sker på grundval av och för att uppfylla avtalet mellan Mysoft och kunden. Mysofts behandling av denna information regleras av separata databehandlingsavtal mellan kunden och Mysoft.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna är Mysoft AB, Gröndalsvägen 36, 117 66 Stockholm, Org nr 556532-8928.

Online statistik

Mysoft samlar inte automatiskt in information om besökare på mysoft.se. Det är endast information som tillhandahålls via kontaktformuläret som används av Mysoft.

Informationskakor

Mysoft använder inte cookies för att få information om användningen av webbplatsen mysoft.se.

Nyhetsbrev

Mysoft skickar med jämna mellanrum ut nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevsleverantören APSIS är databehandlare för nyhetsbrevet. Ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Mysoft och APSIS reglerar vilken information leverantören har tillgång till och hur den ska behandlas.

E-postadresserna hämtas från öppna källor på webben, och lagras i en databas i Dynamics 365. De delas inte med andra och raderas om du rapporterar tillbaka att du inte vill ha nyhetsbrev. Våra nyhetsbrev innehåller en funktion för att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Försäljning-, support- och ärendehantering

Mysoft använder SuperOffice som ett stödsystem för kunder av Mysoft. För ärendehantering, timregistrering och projektimplementering används ett egenutvecklat system baserat på Microsoft Dynamics 365. En egenutvecklad lösning i Microsoft Dynamics 365 används även för försäljning och bearbetning av prospekt. Olika typer av personuppgifter registreras i både SuperOffice och Dynamics 365. Det är uppgifter som namn, adress, telefonnummer, mailadress (grunddata) och annan relevant information för det arbete vi utför.

Registrering, lagring och lagring i ovanstående system sker i enlighet med upprättade interna rutiner för integritet och informationssäkerhet.

E-post och telefon

Mysoft använder e-post och telefon som en del av sitt dagliga arbete. Relevant information som visas från telefonsamtal och e-postutbyten som sker som en del av försäljning, support eller ärendehantering kan registreras antingen i SuperOffice (support) eller i Dynamics 365 (Mysofts kundsystem) De registrerade uppgifterna behandlas sedan enligt beskrivningen ovan (se “Försäljning, support och ärendehantering”).

Mysofts medarbetare använder e-post och Teams i generell dialog med interna och externa kontakter. Vid uppsägning raderas e-postkonton, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att överföras till kollegor. På samma sätt tas relevant information om hand i Teams.

Känsliga personuppgifter får inte skickas via e-post.

Vi uppmärksammar dig på att vanlig e-post är okrypterad. Vi uppmuntrar dig därför inte att skicka konfidentiell, känslig eller annan konfidentiell information via e-post.

Kontaktinformation:

Mysoft AB
E-post: info@mysoft.se
Telefon: +46 08-449 89 00 Besöks- och postadress: Gröndalsvägen 36, 117 66 Stockhol