Kundstöd och förvaltning

De flesta organisationer som köper en integrerad, kundanpassad CRM-lösning för medlemsadministration eller givaradministration ingår samtidigt ett avtal med leverantören om kundstöd och förvaltning av den levererade systemlösningen under systemets levnadstid. Även om drifts- och programserviceavtal normalt kan sägas upp med 3-12 månaders varsel är detta något som endast görs i speciella situationer.

Total kostnad för drift, programservice, konsultassistans och uppgraderingar under systemets levnadstid kommer, för de flesta organisationer, vara betydligt högre än investeringskostnaden vid köpet.

Det är därför av väsentlig betydelse att välja en leverantör som har en god och etablerad kundstödsfunktion/avdelning med djup kompetens inom organisationslösningar. Detta säkrar att löpande assistans, vidareutveckling och uppgraderingar av CRM-lösningen till rätt pris och kvalitet är tillgängligt i minst 10 år från tidpunkten då systemlösningen sätts i operativ drift.

En god kundbas säkrar kontinuitet

En leverantör kommer endast etablera och underhålla en sådan kundstödsfunktionalitet förutsatt att det finns ekonomiskt underlag för detta över tid. Det krävs ett betydande antal kunder inom organisationsmarknaden som har behov av konsultassistans, vidareutveckling av systemlösningen och uppgraderingar.

Mysoft har i dag närmare 50 organisationer som har valt Mysoft som leverantör av systemlösningar för medlemsadministration baserat på Microsoft Dynamics 365 och SharePoint. Utöver detta har företaget ett betydande antal kunder med äldre systemlösningar som succesivt kommer gå över till samma teknologiplattform.

Detta ger Mysoft ett ekonomiskt underlag som säkrar att konsultassistans och produktuppgraderingar kommer vara tillgängliga för våra kunder framöver.

Mysoft med gemensam kundstödsavdelning för Norge och Sverige

Under andra kvartalet 2016 upprättade Mysoft en gemensam kundstödsavdelning för Norge och Sverige, som medför att våra kunder kan få tillgång till bästa möjliga stöd när de har behov av detta, oberoende av var företagets resurspersoner finns. Återkoppling från våra kunder säger att detta var lyckat och fungerar bra.

Kundstödsavdelningen består av systemarkitekter, projektledare, kundkonsulter och driftskonsulter som genomgående har hög kompetens på organisationslösningar och erfarenhet av implementering av projektleveranser till samma kundgrupp.

Upprätthållande av kompetens

Mysoft genomför årligen 8 -12 projektleveranser till organisationer med Mysoft Dynamics 365 som baslösning vilket säkrar upprätthållande av kompetens och vidareutveckling av denna fackkompetens.

Dessa projekt innebär även betydande kompetensuppbyggnad genom att vi kontinuerligt försöker att använda senaste huvudversioner av Dynamics 365 och SharePoint i varje kundleverans. Detta då nya huvudversioner från Microsoft innehåller ny funktionalitet som kan vara av väsentlig betydelse för våra kunder.