Kompetens och projektkvalitet

Mysoft genomför årligen 8-12 projektleveranser till fackförbund, intresseorganisationer och givarorganisationer i Norge och Sverige. Varje leverans är baserad på Mysoft Dynamics 365 i basversion som normalt täcker 60-80% av total funktionalitet i varje kundanpassad systemlösning.

Mysoft Dynamics 365 innehåller arbetsprocesser och funktionalitet som har testats och optimerats genom många projektleveranser och säkrar att fel/brister i basversionen är eliminerade före implementering hos varje kund. Detta reducerar test/felrättning av en kundanpassad lösning betydligt och är en garanti för att stabil, operativ drift kan etableras tidigast möjligt.

Leveransen kommer utöver detta innehålla utarbetande av rambeskrivning/specifikation av arbetsprocesser och kundspecifika anpassningar, byggande av arbetsprocesser, utveckling av avtalade anpassningar, integration till 3:e parts lösningar, konvertering av data från gammal till ny lösning, utbildning av användare samt andra implementeringstjänster fram till operativ drift och leveransdag tre månader senare.

En projektleverans av en sådan integrerad lösning kräver betydande erfarenhet och etablerade projektrutiner för att kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Sådan kompetens kan endast byggas upp och underhållas baserat på erfarenhet från motsvarande leveranser över tid.

Målsättningar för en projektleverans

Mysofts målsättning är att en projektleverans skall genomföras till avtalat pris och avtalad tid och att den levererade lösningen skall effektivisera och kvalitetssäkra kundens arbetsprocesser och dataunderlag. Utöver detta skall lösningen vara byggd så att underhåll, vidareutveckling och uppdatering till nya versioner kan göras på ett effektivt sätt under systemets totala levnadstid.

Dessa målsättningar kan uppnås om leverantör och projektdeltagare har hög kompetens och goda rutiner för byggande, implementering och förvaltning av sådana lösningar.

En bra rambeskrivning säkrar hög kvalitet

En offertförfrågan/kravspecifikation innehåller sällan en så precis och detaljerad beskrivning av arbetsprocesser och lösningsfunktionalitet att denna ger en entydig beskrivning av vad en ny lösning skall innehålla. Detta medför att offerter från olika leverantörer kommer variera väldigt mycket i pris och det kommer vara svårt för kunden att bedöma vad som skiljer offerterna från varandra.

Den leverantör som har minst kompetens på motsvarande leveranser till organisationer kommer normalt leverera den lägsta offerten, då komplexitet och lösningsfunktionalitet vid en sådan leverans är okänd.

Mysoft kommer som första fas i en leverans utarbeta en komplett rambeskrivning av arbetsprocesser och funktionella anpassningar som skall ingå i leveransen och kunden kommer själv kunna välja om funktioner skall inkluderas eller elimineras i projektet utifrån en kostnads-/nyttovärdering. Även om leveransen fasindelas kommer rambeskrivningen normalt omfatta alla integrerade huvudsystem så att kunden är säkrad att få en integrerad lösning till avtalat pris utan väsentlig avvikelse när den kompletta lösningen sätts i operativ drift.

Agilbaserat byggande av arbetsprocesser

Arbetsprocesser som ingår i lösningen byggs genom ett aktivt samarbete där det genomförs dialogmöten som säkrar att kunden uppnår ett reellt medverkande i utformning och optimering av varje arbetsprocess. Detta medför även att kundens resurspersoner genom projektet bygger upp kompetens på lösningen före denna sätts i operativ drift.

Val av leverantör

Ca 90% av organisationer som har bytt systemlösning för medlemsadministration de senaste åren har valt att basera denna på Microsoft Dynamics 365 som plattform. Detta är ett enkelt och logiskt val då denna programlösning löpande tillförs omfattande standardfunktionalitet genom nya versioner från Microsoft. Ingen leverantör av egenutvecklade systemlösningar kan bygga in motsvarande funktionalitet i sina proprietära lösningar.

Val av en kompetent leverantör som i avtalet kan erbjuda en projektgrupp där varje deltagare har god, dokumenterad kompetens från motsvarande leveranser till organisationer, reducerar risken för betydande avvikelse i projektkostnader, kvalitet och implementeringstid.