Den digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen är ett begrepp som används i samband med användning av IT-lösningar för att ge användaren optimala möjligheter att enkelt få tillgång till applikationer och datakällor/databaser som används för att utföra, kvalitetssäkra och effektivisera arbetsuppgifter.

Detta innebär att applikationer och datakällor behöver identifieras för olika användare/användargrupper och presenteras på ett sådant sätt att användaren kontinuerligt är uppdaterad rörande prioriterade aktiviteter som ingår i berörds ansvars- och intresseområde.

Användargränssnitt och tillgång till datakällor

För att användaren ska använda de möjligheter som finns i en optimerad digital arbetsplats måste användartröskeln för att få tillgång till applikationer och datakällor vara så låg som möjligt. Tillgängliga applikationer som inte används har inget värde eller betydelse för effektivisering av arbetsuppgifter.

Detta innebär att användargränssnitt för centrala applikationer om möjligt bör vara identiska. Sömlöst integrerade sidoapplikationer och primära datakällor/databaser som används kontinuerligt bör vara så få som möjligt så att dataunderlaget är konsekvent och tillgängligt.

Förvaltning av den digitala arbetsplatsen

Byggande och utveckling av en effektiv digital arbetsplats kräver en klart definierad IT-strategi som betonar helheten vid val av applikationer och uppbyggande av verksamhetskritiska databaser över tid.

Utöver detta behöver det bedömas vilka resurser/kostnader som är nödvändiga för att upprätthålla kompetens internt, säkra användarstöd från leverantörer av centrala applikationer och uppgradera applikationer under systemets levnadstid.

Microsoft som IT-plattform är ett naturligt val

Microsoft är idag den enda internationella applikationsleverantören som levererar och utvecklar programprodukter som ger möjlighet att bygga en integrerad digital arbetsplats till en acceptabel kostnad för organisationer.

Med Microsoft Office, Dynamics 365 och SharePoint kommer en organisation få ett bra basfundament för sin digitala arbetsplats som innebär att både grundinvesteringar och förvaltningskostnader över tid ligger på en förutsägbar nivå.

Samtidigt kommer den integrerade systemlösningen uppdateras löpande genom tillgång till nya versioner av Microsoftprodukter.