Hørselshemmedes Landsforbund är nu i full drift med Mysoft Dynamics 365

Hørselshememdes Landsforbund (HLF) har nu i juni gått i drift med Mysofts branschversion för intresseorganisationer, Mysoft Dynamics. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365. HLF har sedan tidigare erfarenhet med en medlemslösning i Microsoft Dynamics CRM 2011 från en annan leverantör.

HLF valde Mysoft Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 framför att uppgradera existerande lösning då Mysoft har:

 • En väl fungerande verksamhetslösning baserat på senaste versionen av Dynamics 365.
 • Många kunder i Norge och Sverige som använder lösningen.
 • En stabil förvaltningsorganisation med kompetens på kundens lösning och relevant verksamhetsförståelse.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • CRM och insamling
 • Varuförsäljning
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Frivilligadministration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – transaktionsregister, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar och givare: Min sida, Bli medlem, Bli månadsgivare m.m.
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

HLF är en intresseorganisation med hela 66 000 medlemmar och är världens största organisation för hörselskadade. HLF arbetar för att göra samhället tillgängligt för hörselskadade, förebygga hörselskador och ge hörselskadade bästa möjliga rehabiliteringsmöjligheter.

Vi är glada för att ha Hørselshemmedes Landsforbund som kund och ser fram mot ett fortsatt aktivt och bra samarbete!

Varför välja Mysoft Dynamics 365

Varför Mysofts nya kunder under 2018-19 valde Mysoft Dynamics 365 som sin nya medlems- och CRM-lösning.

Mysoft Dynamics 365 lösningskoncept

 • Mysofts medlemslösning är baserad på en Microsoftplattform med SQL server, Dynamics 365 och Share Point 365 i standard version
 • Mysoft Dynamics 365 är marknadens bästa baslösning för byggande av en kundanpassad, integrerad medlemslösning
 • Mysoft Ekonomi ger möjlighet att effektivisera och automatisera våra arbetsprosesser inom medlemsadministration optimalt och vi undviker en komplex integration mot vår bokföringslösning.
 • Mysoft RMS (Regional medlemsservice) är en integrerad, säker intranätlösning som ger våra förtroendevalda enkel och uppdaterad åtkomst till medlemsinformation (lösningen kräver inte heller Microsoft Dynamics- och Share Pointlicenser)
 • Mysoft Dynamics 365 är byggd som modulära, integrerade systemmoduler som ger möjlighet att bygga upp en reell samarbetslösning för all medlemsbehandling.

Lösningskvalitet och svarstider

 • Mysoft Dynamics 365 i basversion är bra testad genom operativ drift hos jämförbara organisationer. Detta innebär mindre test av vår projektgrupp, reducerad felrättningsperiod och mindre användning av interna resurser
 • Mysoft har en rad jämförbara referenskunder i Norge och Sverige med medlemslösningar baserade på Mysoft Dynamics 365 i operativ drift
 • Mysoft Dynamics 365 verkar ha väsentligt bättre svarstider än andra Dynamics 365 baserade medlemslösningar vi har sett

Systemsäkerhet och GDPR

 • Systemtillgången baseras på en rollbaserad rättighetsstyrning och kan endast ändras av systemadministratör
 • All persondata och personrelaterad dokumentation registrerat i Mysoft Dynamics 365 och Mysoft RMS är skyddade i förhållande till GDPR

Nya huvudversioner och konsultassistans under förvaltningsperioden

 • Mysoft har som målsättning att erbjuda nya huvudversioner av Mysoft Dynamics till etablerade kunder inom 6 månader från den tidpunkt Microsoft lanserar ny huvudversion av Microsoft Dynamics 365
 • Mysoft har en konsultavdelning med ca 30 konsulter inom systemutveckling, konvertering, implementering, utbildning, kundstöd och systemdrift
 • Mysoft har över 40 kunder med medlemslösningar baserade på Mysoft Dynamics, något som visar att det för Mysoft är ett solitt ekonomiskt underlag för vidareutveckling av nya huvudversioner och upprätthållande av kompetens och konsultgrupp under förvaltningsperioden

Pris och risk

 • Mysoft är konkurrenskraftig på pris när vi jämför totalt innehåll i projektet fram till tidpunkt för operativ drift
 • Vid uppgradering till ny huvudversion av Mysoft Dynamics 365 kommer vara kundspecifika anpassningar vara inkluderade
 • Vår slutsats är att Mysofts offert representerar minst risk för väsentliga avvikelser i bedömda projektkostnader, projektframdrift och leveranskvalitet

7F i drift med Mysoft Dynamics 365

I maj 2018 ingick Mysoft en mycket spännande och utmanande avtal med Vasabyrån / 7F om leverans av ett gemensamt, integrerat verksamhetssystem för 7 fackförbund inom Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

7F består av förbunden Fysioterapeuterna, Psykologförbundet, Skolledarförbundet, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Veterinärförbundet.

Utmaningen var att utveckla, bygga och implementera ett gemensamt, integrerat verksamhetssystem som skulle passa för alla 7 förbunden utan store individuella anpassningar för varje förbund. Samtidigt skulle leveransen fullföras under 12 månader och alla 7 förbunden skulle vara i drift under samma period.

Vi är därför glada att meddela att Mysoft i samarbete med 7F har klarat att utveckla ett gemensamt, integrerat verksamhetssystem som intentionen var och i juni 2019 är alla 7 förbunden i operativ drift. Lösningen är även levererad som en molnlösning och driftas av Mysoft i Mysofts driftscenter.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basversion för fackförbund bygger på Microsoft Dynamics 365 och SharePoint 365 och består av följande delsystem och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Integrerad ekonomimodul med fakturering och reskontra
 • Prenumerationshantering
 • Lokal medlemsservice för förtroendevalda och självbetjäningsfunktioner för medlemmar (Min Sida)
 • Dialogmodul för säker kommunikation
 • GDPR-funktionspaket
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Integrationsgränssnitt till tredje parts applikationer
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Mysoft har nu över 20 fackförbund i Sverige och Norge som kunder. Alla har lösningar byggda på Microsoft Dynamics 365 som plattform och är den ledande leverantören av verksamhetssystem baserat på Microsoft Dynamics 365.

Vi i Mysoft ser fram emot ett bra samarbete med varje enskilt förbund i 7F.

Systemmoduler i Mysoft Dynamics 365, version 9

Mysoft Dynamics 365, version 9, består av följande integrerade huvudsystem och systemmoduler som totalt sett täcker de flesta behov ett större förbund eller förening har inom medlemsadministration och medlemsservice. Följande huvudsystem och systemmoduler ingår i Mysoft Dynamics 365, version 9:

 • Menysystem baserat på överordnad datamodell/systemarkitektur
 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Givaradministration
 • Ekonomimotor för fakturering av medlemsavgift/kurs/gåvor och betalningsuppföljning med
  medlemsreskontra och integration till bokföring
 • Löneavdrag för fackförbund
 • Ärendehantering
 • Dokumentadministration
 • CRM och urval av kampanjmålgrupper
 • Varuförsäljning och webbshop
 • Mysoft Portal med självbetjäningsfunktioner som Min sida, Bli medlem, Kursanmälan, Ge gåva osv.
 • Lokal medlemsadministration för förtroendevalda med behov av medlemsinformation
  för lokala medlemmar
 • Lokal kursadministration för kopplade organisationer som erbjuder kurser i egen regi och står för
  kursadministrationen
 • Systemadministration med rollbaserade åtkomsträttigheter för användare av huvudlösningen och
  för förtroendevalda
 • Säkerhetsmoduler för säkrande av personrättigheter i förhållande till GDPR
 • Dialogmodul för säker kommunikation

Mysoft Dynamics 365 version 9, kommer innehålla flera nya systemmoduler och betydande funktionsförbättringar jämfört med förra huvudversionen. Detta inkluderar funktionsutökningar och förbättringar i Microsoft Dynamics, version 9, med bland annat ett nytt användargränssnitt. Utöver detta är det utfört en rad väsentliga förbättringar och tilläggsfunktioner i Mysofts egna systemmoduler.

Detta gäller speciellt ekonomimodulen med fakturering, medlemsreskontra och betalningsuppföljning samt kampanj- och urvalsmodul för riktade kampanjer. I version 9 är sestnämnda modulen vidareutvecklad från en begränsad givarlösning till en generell CRM-lösning som även täcker CRM-behov för fackförbund och intresseorganisationer.