Svensk Sjuksköterskeförening och Mysoft har ingått avtal om samarbete

Svensk Sjuksköterskeförening och Mysoft har ingått avtal om samarbete. Avtalet innebär att Mysoft ska leverera en integrerad medlems- och kurslösning baserat på branschlösningen Mysoft 2021 Dynamics 365. Lösningen bygger i sin helhet på standardlösningen Microsoft Dynamics 365 CRM. Parterna har även ingått ett underhålls-, drifts- och förvaltningsavtal där CRM-lösningen levereras och driftas som en molnlösning.

Svensk Sjuksköterskeförening är en ideell, oberoende professionsförening för sjuksköterskor. Föreningens uppdrag är att leda, utveckla och nyttiggöra kunskap och vetenskap inom omvårdnad. Föreningen gör detta genom att arbeta utifrån fyra områden – forskning, etik, utbildning och kvalitet. Föreningen har i dag ca 65 000 medlemmar och närmare 50 sektioner och nätverk (professionsföreningar).

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Integrerade och automatiserade arbetsprocesser
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portal och självbetjäningslösningar för medlemmar, Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättninghetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Vi önskar Svensk Sjuksköterskeförening välkommen som kund!

HjärtLung och Mysoft har ingått avtal kring leverans av ny CRM-lösning

Riksförbundet HjärtLung (RHL) och Mysoft har ingått avtal. RHL valde Mysoft och Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning efter en omfattande och grundlig anbudsprocess. Mysoft ska leverera en komplett CRM-lösning baserat på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v. 9. Viktigt för valet av samarbetspartner är att Mysoft som systemleverantör även erbjuder aktiv förvaltning av lösningen genom ett långsiktigt samarbete. Parterna har därför även ingått ett underhålls-, drifts- och förvaltningsavtal där CRM-lösningen levereras och driftas som en molnlösning.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Arbetsbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar Min sida, Bli medlem, Kurskalender, kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

RHL har option att använda sig av Mysoft Insamling i fas 2. En möjlig infasning av insamlingslösningen görs efter att RHL har driftsatt medlemslösningen.

Riksförbundet HjärtLung är en landsomfattande patientorganisation som arbetar för att alla människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv och få bästa möjliga omsorg och livskvalitet. RHL är politiskt och religiöst obundet och drivs av ideella krafter i föreningar på nationellt, läns- och lokal nivå. RHL har i dag ca 35 000 medlemmar, 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar.

Vi önskar RHL välkomna som kund!

Norske arkitekters landsforbund i drift med ny CRM-lösning

Efter en intensiv projektperiod på 5-6 månader är Norske arkitekters landsforbund (NAL) nu i drift med Mysoft 2021 Dynamics 365. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. Lösningen är levererad och driftas som en Mysoft molnlösning.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) är en ideell medlemsorganisation för arkitekter i Norge. NAL arbetar för att främja god arkitektur och arkitekters gemensamma intressen. NAL har ca 4 000 medlemmar. NAL har ett omfattande kursutbud för sina medlemmar med kurser, evenemang samt onlinekurser, antingen livestreamade eller förinspelade. Mysoft har levererat en integrerad kurslösning och lösning för kursanmälan. Denna lösning är även integrerade med nya kurssidor levererade av Xlent.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följende delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Integrerade arbetsprocesser
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar, Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Vi önskar NAL lycka till med ny CRM-lösning och ser fram mot ett bra samarbete under åren som kommer!

Studieorganisasjonen Folkuniversitetet och Mysoft har ingått avtal om leverans av ny CRM-lösning, kursadministration och datavarehus

Studieorganisasjonen Folkuniversitetet och Mysoft har ingått ett avtal om leverans av ny CRM-lösning, kursadministration och datavarehus. Leveransen av en ny integrerad CRM-lösning baseras på Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform.

Folkuniversitetet är en ideell organisation som har som syfte att bidra till ett mer meningsfyllt liv för den enskilda samt främja livslångt lärande och jämlikhet när det gäller tillgång till kunskap, insikt och färdigheter.

Som offentligt godkänt studieförbund erbjuder Folkuniversitetet kurser och studier för vuxna inom yrkesutbildning, språk, kultur och fritidsaktiviteter, både som nybörjar- och vidareutbildning, yrkesskola- och högskola/universitetsnivå. De flesta kurserna är öppna för alla men Folkuniversitetet har även stort utbud inom företagsintern utbildning eller som uppdrag för offentlig sektor.

Varje år deltar mer än 160 000 vuxna på en eller flera av de 10 000 olika kurser eller utbildningsåtgärder Folkuniversitetet arrangerar över hela landet. Utöver detta deltar mer än 20 000 vuxna i företagsinterna utbildningar.

Avtalet innebär att Folkeuniversitetet får en modern och framtidinriktad CRM- och kursadministrativ lösning för hela verksamheten på en enhetlig CRM-plattform med möjlighet till automatisering och effektivisering av arbetsprocesser. Genom rollbaserad åtkomststyrning kommer CRM-lösningen anpassas till olika roller och användargrupper.

Detta är ett viktigt avtal för Mysoft då kurslösningen kommer att lyftas och förbättra vår konkurrenskraft mot kursmarknaden och vyxenutbildningen i Sverige och Norge. Valet av Mysoft som ny leverantör till Folkuniversitetet är för oss även ett erkännande av vår kompetens och erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform och Mysoft 2021 Dynamics 365 som ledande baslösning till organisationsmarknaden.

Vi ser fram mot ett gott och spännande samarbete med duktiga och entusiastiska medarbetare i Folkuniversitetet!

Hörselskadades Riksförbund valde Mysoft

Hörselskadades Riksförbund (HRF) valde Mysoft och Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning efter en omfattande och grundlig anbudsprocess. Valet föll på Mysofts nya molnlösning då Mysoft kunde erbjuda en komplett lösning baserad på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v.9. Avgörande för valet var även att Mysoft som systemleverantör kan erbjuda aktiv förvaltning av lösningen genom ett långsiktigt samarbet där nya versioner till ett förutsägbart pris ingår.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • CRM och insamling
 • Kampanj/urval
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor –  transaktionsregister, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar och givare: Min sida, Bli medlem, Bli månadsgivare m.m.
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

HRF är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka. HRF är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. 

HRF har drygt 24 000 medlemmar i hela landet, med över 180 föreningar, inom 22 distrikt. HRF bedriver också insamling för att kunna främja forskning, stödja enskilda och driva frågor som är viktiga för hörselskadade. Vi är glada att HRF valde Mysoft och ser fram emot ett spännande och gott samarbete!

Norges Farmaceutiske Forening valde Mysoft

I september valde Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceuterna) att ingå avtal med Mysoft om leverans av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9.

Farmaceuterna är fack- och proffesionsföreningen för farmaceuter i Norge. Farmaceuterna är Norges äldsta fackförbund och största organisation för farmacuter. Föreningen är landstäckande och organiserar de flesta farmaceuterna i landet. Farmaceuterna har över 4 500 medlemmar.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för fackförbund
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – löneavdrag, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar: Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Vi önskar Norges Farmaceutiska Förening välkommen som kund!

Även ett förbund har valt Mysoft

Det norska maskinistförbundet (DNMF) och Mysoft har ingått avtal om leverans av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. DMNF har sedan tidigare erfarenhet av en medlemslösning baserad på Microsoft Dynamics CRM 2011 från en annan leverantör och önskade att fortsätta med en Dynamics-plattform.

DNMF valde Mysoft Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 framför att uppgradera existerande lösning då Mysoft har:

 • En väl fungerande samverkanslösning baserat på senaste versionen av Dynamics 365.
 • Mer än 20 fackförbund i Sverige och Norge som använder lösningen.
 • En stabil förvaltningsorganisation med kompetens på kundens lösning och relevant verksamhetsförståelse.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för fackförbund
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – löneavdrag, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar: Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

DNMF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund anslutet till Unio och har ca 6000 medlemmar inom maritima och tekniska yrken, sjö- och landanställda i offentlig och privat sektor. DNMFs medlemmar arbetar huvudsakligen inom internationell och inrikes sjöfart, olje- och gasutvinning samt i en rad landbaserade verksamheter.

Vi önskar det Det norska maskinistförbundet välkommen som kund!

Fackförbundet ST och Finansförbundet uppgraderar sitt verksamhetssystem

Fackförbundet ST och Finansförbundet har båda nu i maj ingått avtal med Mysoft om uppgradering till Mysoft 2019 Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 version 9.

Microsoft lanserar stort sett varje år en ny version av Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 version 9 blev tillgänglig för marknaden i februari 2019. Mysoft har som policy att alltid anpassa vår branschlösning för fackförbund till senaste verionen av Dynamics 365 så att våra kunder inte riskerar att sitta med gamla och föråldrade versioner. Centralt för Dynamics 365 version 9 har varit ett helt nytt användargränssnitt som är mer användarvänligt och enklare att förhålla sig till.

Utöver själva uppgraderingen kommer båda förbunden även att implementera Mysoft Dialogmodul. Denna är en ny modul för säker kommunikation och som i ett GDPR-perspektiv räknas som ett säkrare alternativ än e-post.

Fackförbundet ST är ett av Sveriges största fackförbund inom bland annat statliga verksamheter med över 95 000 medlemmar. Fackförbundet ST har varit kund hos Mysoft sedan 2015.

Finansförbundet är Sveriges största fackförbund inom finanssektorn och representerar över 32 000 medlemmar från 300 företag. Finansförbundet har varit kund hos Mysoft sedan 2013.

World Animal Protection Sverige och Mysoft har ingått avtal

I april 2019 ingicks avtal mellan World Animal Protection Sverige och Mysoft om leverans av ett nytt integrerat CRM- och insamlingssystem baserat på Microsoft Dynamics 365 version 9 och Mysoft 2019 Dynamics, som är Mysofts branschlösning för intresse- och insamlingsorganisationer. World Animal Protection Sverige hade behov av ett nytt modernt och effektivt insamlingssystem som kunde understödja viktiga CRM-processer och en fortsatt ambitiös insamlingsverksamhet och valet föll på Mysoft.

World Animal Protection Sverige er en ideell förening som etablerades 2009. Den är en del av en global djurskyddsorganisation som har skyddat djur från utnyttjande och misshandel i mer än 50 år. World Animal Protection International har huvudkontor i England men det finns ytterligare 13 landkontor runt om i världen. Föreningen verkar genom informationskampanjer, lobbying och djurskyddsprojekt over hela världen och samlar in pengar till stöd för globala djurskyddsprojekt genom offentliga insamlingar.

Leveransen av Mysoft 2019 Dynamics i basversion för insamlingsorganisationer består av följande delsystem och tjänster:

 • Insamlingsmodul
 • CRM och urvalsmodul för kampanjer
 • Arbetsprocesser för insamlingsorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Månadsgivare/givaravtal
 • Testamentesgåvor, minne/högtidsgåvor
 • Ekonomimotor – transaktionsregister, fakturering, betalningslösningar
 • Givarportal – gåvoshop, månadsgivare, egen insamling, kampanjsidor m.m.
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Avtalet med World Animal Protection innebär att Mysoft nu har över 40 organisationer i Sverige och Norge som valt Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning.

Vi önskar World Animal Protection Sverige välkommen som kund!

Mysoft under 2018 – 2019

Under 2018 fullförde Mysoft byggande och utveckling av Mysoft Dynamics 365, företagets nya, integrerade samarbetslösning för fackförbund och föreningar i Sverige och Norge. Mysoft Dynamics 365 är baserad på en Microsoft-plattform med SQL-server som gemensam databas för alla delsystem i lösningen. Dynamics 365 för byggande av integrerade arbetsprocesser, SharePoint för dokumentadministration och .Net för egenutveckling av Mysoft-applikationer som ingår i lösningen.

Mysoft har under perioden 2014 – 2018 lagt över 20 000 resurstimar i specifikation, byggande, utveckling och test av Mysoft Dynamics 365. Utvecklingen är delvis egenfinansierad och delvis kundfinansierad genom projektleveranser till viktiga referenskunder som Norsk Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund, Fackförbundet ST och Norsk Folkehjelp.

Vid ingången av 2019 hade Mysoft totalt 38 fackförbund och föreningar som hade ingått avtal om leverans av Mysoft Dynamics 365 i kundanpassad version. Av dessa var 28 kunder i operativ drift med sina lösningar vid slutet av 2018 medan 10 kunder, i förhållande till godkända projektplaner, gått i operativ drift under första halvåret 2019.

Under 2018 fick Mysoft 12 nya kunder i Sverige och Norge. Av dessa var avtalen med Vasabyrån / 7F, sju svenska fackförbund som valde nya medlemslösningar genom en gemensam anbudsprocess, av stor betydelse för Mysoft både som referensförsäljning och för vidareutveckling av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Samtliga kunder skall ha en omfattande, integrerad samarbetslösning bestående av flera systemmoduler i Mysoft Dynamics 365.

Mysoft ingick under 2018 även viktiga avtal med intresseorganisationerna IOGT-NTO i Sverige, Hørselshemmedes Landsforbund och Human-Etisk Forbund i Norge. Leveranserna till dessa tre kunderna består också av kompletta samarbetslösningar med stor bredd i funktionalitet. Dessa kunderna blir på samma sätt som Vasabyrån / 7F viktiga referensprojekt för Mysoft.

Mysoft har idag 34 anställda i Oslo och Stockholm och organisationen är bra anpassad till de resursbehov företaget har för att vidareföra dagens strategi och nå målsättningarna för 2019. Företagets kompetens inom byggande, utveckling och implementering av kundanpassade systemlösningar för fackförbund och föreningar, inklusive de centrala Microsoftapplikationer som ingår i lösningen, upprätthålls och förbättras löpande genom projektleveranser till nya kunder.

Mysoft hade under 2018 ett resultat före skatt på ca 5,8 milj. kr av en omsättning på  45,0 milj.kr. Företagets egenkapital är på ca 14 milj. kr och likviditeten är mycket god. Företaget har ingen låneskuld och inga aktiverade utvecklingskostnader.

Under första halvåret 2019 blev Mysoft Dynamics 365 implementerat och satt i operativ drift hos 9 av våra nya kunder i Sverige och Norge. Detta var i enlighet med avtalade projektplaner med kunderna.

Mysoft Dynamics är idag den mest omfattande samarbetslösningen för förbund och föreningar i Sverige och Norge.