Fyra nya kunder i operativ drift

Under tidsperioden 20 september till 15 oktober gick fyra organisationer i Norge och Sverige i operativ drift med integrerade systemlösningar baserat på Mysoft 2016 Dynamics i basversion. Det är första gången Mysoft driftsätter så många kundanpassade CRM-lösningar, byggda i Dynamics CRM, under så kort tidsperiod.

Kunderna är följande:

 • Personellforbundet i Norge, ett fackförbund för alla civila grupper och värvade inom Försvaret. Förbundet har ca 3 000 medlemmar och är anslutna till YS.
 • Norsk elbilforening, en medlemsorganisation för personer, företag och organisationer med elbilar och elfordon. Organisationen växer i stark takt och har över 35 000 medlemmar.
 • Astma och Allergiförbundet i Sverige, en medlems- och givarorganisation med ca 20 000 medlemmar.
 • Djurens Rätt, en medlems- och givarorganisation som arbetar för djurens rättigheter och skydd. Organisationen är Sveriges största inom detta område och har ca 40 000 medlemmar.

Samtliga systemlösningar täcker medlemsadministration, kursadministration, intranätslösning för medlemmar och förtroendevalda samt säkerhetslösning för behörighetsstyrning och åtkomstadministration. De tre senast nämnda kunderna har också integrerad ekonomistyrning i sina lösningar.

Samarbetet med kunderna har varit bra under projektfasen och vi önskar dem lycka till framöver.

Norsk Tjenestemannslag valde Mysoft

NTL ingick den 3 oktober 2016 avtal med Mysoft om leverans av ny, integrerad CRM-lösning baserat på Microsoftplattform med Dynamics CRM och SharePoint som byggverktyg för alla arbetsprocesser i systemlösningen.

NTL är ett fackförbund för anställda inom staten och i verksamheter med offentlig anknytning. NTL är ett av de största fackförbunden inom LO och har i dag ca 50 000 medlemmar och 3 000 förtroendevalda som bistår sina medlemmar.

Vid val av leverantör har NTL lagt vikt på att Mysoft, baserat på vår långa erfarenhet av fackföreningars uppgifter, har byggt arbetsprocesser med verksamhetskritiska processer i en öppet standard CRM-system baserat på ett av världens största och bästa utvecklingsmiljöer.

Systemlösningen kommer vara baserat på Mysoft 2016 Dynamics i basversion för fackförbund och kommer bestå av följande delsystem och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Integrerad ekonomimodul med löneavdrag
 • Intranätslösning för förtroendevalda med självbetjäningsfunktioner
 • Instrumentpanelen för användare/användargrupper
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundspecifika anpassningar samt implementeringstjänster

Den nya CRM-lösningen kommer tillföra NTLs system ny funktionalitet ”out of box” framöver. Mysoft 2016 Dynamics är baserat på Microsoft Dynamics CRM, ett CRM-system som NTL disponerar oberoende av leverantör. Arbetsflöden i systemlösningen kommer baseras på en enhetlig användning av Microsofts standard programvara och kan användas från skrivbord, webbläsare och mobila enheter.

Organisationer väljer Microsoft Dynamics CRM

Efter att Mysoft introducerade vår första baslösning för organisationer baserat på en Microsoftplattform 2013, har hela 28 organisationer i Norge och Sverige ingått avtal med Mysoft om leverans av våra nya CRM-lösningar baserat på denna plattform.

Under samma tidsperiod har i princip samtliga andra kunder som har valt nya CRM-lösningar också baserat sina val på Microsoft Dynamics CRM, något som visar att egenutvecklade, proprietära organisationslösningar i princip är eliminerade i marknaden. Detta är förståeligt då Microsoft löpande tillför så mycket ny funktionalitet i sina standardversioner, att ingen leverantör av proprietära lösningar har kompetens eller ekonomisk möjlighet att utveckla motsvarande funktionalitet.

Med en Microsoft Dynamics CRM-baserad lösning är en kund också mindre bunden till en leverantör över tid. Är en kund inte nöjd med sin etablerade leverantör kan andra leverantörer erbjuda systemlösningar och kundstöd baserat på Dynamics CRM. Detta kommer speciellt vara aktuellt när kundens lösning ska uppgraderas till ny huvudversion av Dynamics CRM.

Utöver detta kommer varje kundlösning med bas i Dynamics CRM innehålla 60 – 90% standardfunktionalitet, något som normalt gör det enklare och billigare att uppgradera till nya huvudversioner av lösningen än om man ska uppgradera en proprietär lösning.

Ett bra första halvår för Mysoft

Det har varit stort intresse för Mysofts integrerade CRM-lösningar under första halvåret 2016. En rad etablerade och nya kunder har valt att ingå avtal med företaget om leverans av kundanpassade organisationslösningar baserat på Mysoft 2016 Dynamics under 2016 – 2017.

Avtal är bland annat ingått med följande kunder:

 • Finansförbundet i Norge, ett fackförbund med ca 25 000 medlemmar som var en av Mysofts första kunder på en Microsoftplattform. Leveransen omfattar uppgradering från Mysoft 2011 Dynamics till Mysoft 2016 Dynamics, samt uppgradering av integrerad intranätslösning för förtroendevalda och medlemmar med självbetjäningsfunktioner.
 • Norsk Sykepleierforbund, ett fackförbund med över 90 000 medlemmar som är en av Mysofts största kunder. I avtalet ingår leverans av Mysoft 2016 Dynamics, med byggande av arbetsprocesser optimerat för automatisering och effektivisering av medlems – och kursadministration. NSFs intranätslösning för förtroendevalda och medlemmar vidareförs integrerad med den nya lösningen.
 • SAC Syndikalisterna, ett oberoende direktdemokratiskt fackförbund som är organiserat i lokala företagssektioner med stor självbestämmanderätt. Förbundet har ca 5 000 medlemmar.
 • Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, ett politiskt ungdomsförbund med över 10 000 medlemmar.

Utöver detta har det under första halvåret ingåtts en rad mindre avtal med etablerade kunder om vidareutveckling av dagens lösningar, något som totalt sett har medfört en väsentlig ökning av företagets orderreserv för 2016 och 2017.