Hörselskadades Riksförbund valde Mysoft

Hörselskadades Riksförbund (HRF) valde Mysoft och Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning efter en omfattande och grundlig anbudsprocess. Valet föll på Mysofts nya molnlösning då Mysoft kunde erbjuda en komplett lösning baserad på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v.9. Avgörande för valet var även att Mysoft som systemleverantör kan erbjuda aktiv förvaltning av lösningen genom ett långsiktigt samarbet där nya versioner till ett förutsägbart pris ingår.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • CRM och insamling
 • Kampanj/urval
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor –  transaktionsregister, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar och givare: Min sida, Bli medlem, Bli månadsgivare m.m.
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

HRF är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka. HRF är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. 

HRF har drygt 24 000 medlemmar i hela landet, med över 180 föreningar, inom 22 distrikt. HRF bedriver också insamling för att kunna främja forskning, stödja enskilda och driva frågor som är viktiga för hörselskadade. Vi är glada att HRF valde Mysoft och ser fram emot ett spännande och gott samarbete!

Norges Farmaceutiske Forening valde Mysoft

I september valde Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceuterna) att ingå avtal med Mysoft om leverans av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9.

Farmaceuterna är fack- och proffesionsföreningen för farmaceuter i Norge. Farmaceuterna är Norges äldsta fackförbund och största organisation för farmacuter. Föreningen är landstäckande och organiserar de flesta farmaceuterna i landet. Farmaceuterna har över 4 500 medlemmar.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för fackförbund
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – löneavdrag, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar: Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Vi önskar Norges Farmaceutiska Förening välkommen som kund!

Även ett förbund har valt Mysoft

Det norska maskinistförbundet (DNMF) och Mysoft har ingått avtal om leverans av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. DMNF har sedan tidigare erfarenhet av en medlemslösning baserad på Microsoft Dynamics CRM 2011 från en annan leverantör och önskade att fortsätta med en Dynamics-plattform.

DNMF valde Mysoft Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 framför att uppgradera existerande lösning då Mysoft har:

 • En väl fungerande samverkanslösning baserat på senaste versionen av Dynamics 365.
 • Mer än 20 fackförbund i Sverige och Norge som använder lösningen.
 • En stabil förvaltningsorganisation med kompetens på kundens lösning och relevant verksamhetsförståelse.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för fackförbund
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – löneavdrag, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar: Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

DNMF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund anslutet till Unio och har ca 6000 medlemmar inom maritima och tekniska yrken, sjö- och landanställda i offentlig och privat sektor. DNMFs medlemmar arbetar huvudsakligen inom internationell och inrikes sjöfart, olje- och gasutvinning samt i en rad landbaserade verksamheter.

Vi önskar det Det norska maskinistförbundet välkommen som kund!

Human-Etisk Forbund i drift med ny samarbetslösning från Mysoft

Human-Etisk Forbund (HEF) har i februari 2019 gått i drift med en ny integrerad samarbetslösning från Mysoft. Leveransen har varit omfattande men projektet har likväl genomförts på endast fem månader. För ett så stort och omfattande projekt är fem månader nytt rekord för Mysoft. Att vi har klarat att köra ett så snabbt och effektivt projekt utan att det har gått ut över kvaliteten beror bland annat på:

 • En dedikerad och fokuserad kund med mycket kompetenta projektdeltagare.
 • Mysoft Dynamics är en branchlösning för intresseorganisationer som täcker det flesta av funktioner och arbetsprocesser denna typ av organisationer har behov av.
 • Mysoft har resurserna samt stor erfarenhet och kompetens att köra denna typ av projekt.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • CRM och insamling
 • Dokumentadministration
 • Frivilligadministration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – transaktionsregister, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar och givare: Min sida, Bli medlem, Bli månadsgivare, Kurskalender och kursanmälan, vervningsshop m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Human-Etisk Forbund är ett humanistiskt livsåskådningssällskap som arbetar för att vidareutveckla humanismen och bidra till att människor kan praktisera den humanistiska livssynen. HEF har ca 90 000 medlemmar och är en av de största livssynsorganisationerna i Norge utanför Den norska kyrkan. Förbundet har ca 90 medarbetare där ungefär hälften har sin arbetsplats vid förbundets 16 länskontor. HEF betjänar ett stadigt ökande antal människor och har ca 120 lokal- och länsföreningar spridda över hela landet.

Vi är glada för samarbetet med Human-Etisk Forbund och ser fram mot ett fortsatt aktivt och bra samarbete!

Fackförbundet ST och Finansförbundet uppgraderar sitt verksamhetssystem

Fackförbundet ST och Finansförbundet har båda nu i maj ingått avtal med Mysoft om uppgradering till Mysoft 2019 Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 version 9.

Microsoft lanserar stort sett varje år en ny version av Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 version 9 blev tillgänglig för marknaden i februari 2019. Mysoft har som policy att alltid anpassa vår branschlösning för fackförbund till senaste verionen av Dynamics 365 så att våra kunder inte riskerar att sitta med gamla och föråldrade versioner. Centralt för Dynamics 365 version 9 har varit ett helt nytt användargränssnitt som är mer användarvänligt och enklare att förhålla sig till.

Utöver själva uppgraderingen kommer båda förbunden även att implementera Mysoft Dialogmodul. Denna är en ny modul för säker kommunikation och som i ett GDPR-perspektiv räknas som ett säkrare alternativ än e-post.

Fackförbundet ST är ett av Sveriges största fackförbund inom bland annat statliga verksamheter med över 95 000 medlemmar. Fackförbundet ST har varit kund hos Mysoft sedan 2015.

Finansförbundet är Sveriges största fackförbund inom finanssektorn och representerar över 32 000 medlemmar från 300 företag. Finansförbundet har varit kund hos Mysoft sedan 2013.

World Animal Protection Sverige och Mysoft har ingått avtal

I april 2019 ingicks avtal mellan World Animal Protection Sverige och Mysoft om leverans av ett nytt integrerat CRM- och insamlingssystem baserat på Microsoft Dynamics 365 version 9 och Mysoft 2019 Dynamics, som är Mysofts branschlösning för intresse- och insamlingsorganisationer. World Animal Protection Sverige hade behov av ett nytt modernt och effektivt insamlingssystem som kunde understödja viktiga CRM-processer och en fortsatt ambitiös insamlingsverksamhet och valet föll på Mysoft.

World Animal Protection Sverige er en ideell förening som etablerades 2009. Den är en del av en global djurskyddsorganisation som har skyddat djur från utnyttjande och misshandel i mer än 50 år. World Animal Protection International har huvudkontor i England men det finns ytterligare 13 landkontor runt om i världen. Föreningen verkar genom informationskampanjer, lobbying och djurskyddsprojekt over hela världen och samlar in pengar till stöd för globala djurskyddsprojekt genom offentliga insamlingar.

Leveransen av Mysoft 2019 Dynamics i basversion för insamlingsorganisationer består av följande delsystem och tjänster:

 • Insamlingsmodul
 • CRM och urvalsmodul för kampanjer
 • Arbetsprocesser för insamlingsorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Månadsgivare/givaravtal
 • Testamentesgåvor, minne/högtidsgåvor
 • Ekonomimotor – transaktionsregister, fakturering, betalningslösningar
 • Givarportal – gåvoshop, månadsgivare, egen insamling, kampanjsidor m.m.
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Avtalet med World Animal Protection innebär att Mysoft nu har över 40 organisationer i Sverige och Norge som valt Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning.

Vi önskar World Animal Protection Sverige välkommen som kund!

Mysoft under 2018 – 2019

Under 2018 fullförde Mysoft byggande och utveckling av Mysoft Dynamics 365, företagets nya, integrerade samarbetslösning för fackförbund och föreningar i Sverige och Norge. Mysoft Dynamics 365 är baserad på en Microsoft-plattform med SQL-server som gemensam databas för alla delsystem i lösningen. Dynamics 365 för byggande av integrerade arbetsprocesser, SharePoint för dokumentadministration och .Net för egenutveckling av Mysoft-applikationer som ingår i lösningen.

Mysoft har under perioden 2014 – 2018 lagt över 20 000 resurstimar i specifikation, byggande, utveckling och test av Mysoft Dynamics 365. Utvecklingen är delvis egenfinansierad och delvis kundfinansierad genom projektleveranser till viktiga referenskunder som Norsk Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund, Fackförbundet ST, Svenska Polisförbundet och Norsk Folkehjelp.

Vid ingången av 2019 hade Mysoft totalt 38 fackförbund och föreningar som hade ingått avtal om leverans av Mysoft Dynamics 365 i kundanpassad version. Av dessa var 28 kunder i operativ drift med sina lösningar vid slutet av 2018 medan 10 kunder, i förhållande till godkända projektplaner, gått i operativ drift under första halvåret 2019.

Under 2018 fick Mysoft 12 nya kunder i Sverige och Norge. Av dessa var avtalen med Vasabyrån / 7F, sju svenska fackförbund som valde nya medlemslösningar genom en gemensam anbudsprocess, av stor betydelse för Mysoft både som referensförsäljning och för vidareutveckling av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Samtliga kunder skall ha en omfattande, integrerad samarbetslösning bestående av flera systemmoduler i Mysoft Dynamics 365.

Mysoft ingick under 2018 även viktiga avtal med intresseorganisationerna IOGT-NTO i Sverige, Hørselshemmedes Landsforbund och Human-Etisk Forbund i Norge. Leveranserna till dessa tre kunderna består också av kompletta samarbetslösningar med stor bredd i funktionalitet. Dessa kunderna blir på samma sätt som Vasabyrån / 7F viktiga referensprojekt för Mysoft.

Mysoft har idag 34 anställda i Oslo och Stockholm och organisationen är bra anpassad till de resursbehov företaget har för att vidareföra dagens strategi och nå målsättningarna för 2019. Företagets kompetens inom byggande, utveckling och implementering av kundanpassade systemlösningar för fackförbund och föreningar, inklusive de centrala Microsoftapplikationer som ingår i lösningen, upprätthålls och förbättras löpande genom projektleveranser till nya kunder.

Mysoft hade under 2018 ett resultat före skatt på ca 5,8 milj. kr av en omsättning på  45,0 milj.kr. Företagets egenkapital är på ca 14 milj. kr och likviditeten är mycket god. Företaget har ingen låneskuld och inga aktiverade utvecklingskostnader.

Under första halvåret 2019 blev Mysoft Dynamics 365 implementerat och satt i operativ drift hos 9 av våra nya kunder i Sverige och Norge. Detta var i enlighet med avtalade projektplaner med kunderna.

Mysoft Dynamics är idag den mest omfattande samarbetslösningen för förbund och föreningar i Sverige och Norge.

Hørselshemmedes Landsforbund är nu i full drift med Mysoft Dynamics 365

Hørselshememdes Landsforbund (HLF) har nu i juni gått i drift med Mysofts branschversion för intresseorganisationer, Mysoft Dynamics. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365. HLF har sedan tidigare erfarenhet med en medlemslösning i Microsoft Dynamics CRM 2011 från en annan leverantör.

HLF valde Mysoft Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 framför att uppgradera existerande lösning då Mysoft har:

 • En väl fungerande verksamhetslösning baserat på senaste versionen av Dynamics 365.
 • Många kunder i Norge och Sverige som använder lösningen.
 • En stabil förvaltningsorganisation med kompetens på kundens lösning och relevant verksamhetsförståelse.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • CRM och insamling
 • Varuförsäljning
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Frivilligadministration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – transaktionsregister, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar och givare: Min sida, Bli medlem, Bli månadsgivare m.m.
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

HLF är en intresseorganisation med hela 66 000 medlemmar och är världens största organisation för hörselskadade. HLF arbetar för att göra samhället tillgängligt för hörselskadade, förebygga hörselskador och ge hörselskadade bästa möjliga rehabiliteringsmöjligheter.

Vi är glada för att ha Hørselshemmedes Landsforbund som kund och ser fram mot ett fortsatt aktivt och bra samarbete!

Varför välja Mysoft Dynamics 365

Varför Mysofts nya kunder under 2018-19 valde Mysoft Dynamics 365 som sin nya medlems- och CRM-lösning.

Mysoft Dynamics 365 lösningskoncept

 • Mysofts medlemslösning är baserad på en Microsoftplattform med SQL server, Dynamics 365 och Share Point 365 i standard version
 • Mysoft Dynamics 365 är marknadens bästa baslösning för byggande av en kundanpassad, integrerad medlemslösning
 • Mysoft Ekonomi ger möjlighet att effektivisera och automatisera våra arbetsprosesser inom medlemsadministration optimalt och vi undviker en komplex integration mot vår bokföringslösning.
 • Mysoft RMS (Regional medlemsservice) är en integrerad, säker intranätlösning som ger våra förtroendevalda enkel och uppdaterad åtkomst till medlemsinformation (lösningen kräver inte heller Microsoft Dynamics- och Share Pointlicenser)
 • Mysoft Dynamics 365 är byggd som modulära, integrerade systemmoduler som ger möjlighet att bygga upp en reell samarbetslösning för all medlemsbehandling.

Lösningskvalitet och svarstider

 • Mysoft Dynamics 365 i basversion är bra testad genom operativ drift hos jämförbara organisationer. Detta innebär mindre test av vår projektgrupp, reducerad felrättningsperiod och mindre användning av interna resurser
 • Mysoft har en rad jämförbara referenskunder i Norge och Sverige med medlemslösningar baserade på Mysoft Dynamics 365 i operativ drift
 • Mysoft Dynamics 365 verkar ha väsentligt bättre svarstider än andra Dynamics 365 baserade medlemslösningar vi har sett

Systemsäkerhet och GDPR

 • Systemtillgången baseras på en rollbaserad rättighetsstyrning och kan endast ändras av systemadministratör
 • All persondata och personrelaterad dokumentation registrerat i Mysoft Dynamics 365 och Mysoft RMS är skyddade i förhållande till GDPR

Nya huvudversioner och konsultassistans under förvaltningsperioden

 • Mysoft har som målsättning att erbjuda nya huvudversioner av Mysoft Dynamics till etablerade kunder inom 6 månader från den tidpunkt Microsoft lanserar ny huvudversion av Microsoft Dynamics 365
 • Mysoft har en konsultavdelning med ca 30 konsulter inom systemutveckling, konvertering, implementering, utbildning, kundstöd och systemdrift
 • Mysoft har över 40 kunder med medlemslösningar baserade på Mysoft Dynamics, något som visar att det för Mysoft är ett solitt ekonomiskt underlag för vidareutveckling av nya huvudversioner och upprätthållande av kompetens och konsultgrupp under förvaltningsperioden

Pris och risk

 • Mysoft är konkurrenskraftig på pris när vi jämför totalt innehåll i projektet fram till tidpunkt för operativ drift
 • Vid uppgradering till ny huvudversion av Mysoft Dynamics 365 kommer vara kundspecifika anpassningar vara inkluderade
 • Vår slutsats är att Mysofts offert representerar minst risk för väsentliga avvikelser i bedömda projektkostnader, projektframdrift och leveranskvalitet

7F i drift med Mysoft Dynamics 365

I maj 2018 ingick Mysoft en mycket spännande och utmanande avtal med Vasabyrån / 7F om leverans av ett gemensamt, integrerat verksamhetssystem för 7 fackförbund inom Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

7F består av förbunden Fysioterapeuterna, Psykologförbundet, Skolledarförbundet, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter och Veterinärförbundet.

Utmaningen var att utveckla, bygga och implementera ett gemensamt, integrerat verksamhetssystem som skulle passa för alla 7 förbunden utan store individuella anpassningar för varje förbund. Samtidigt skulle leveransen fullföras under 12 månader och alla 7 förbunden skulle vara i drift under samma period.

Vi är därför glada att meddela att Mysoft i samarbete med 7F har klarat att utveckla ett gemensamt, integrerat verksamhetssystem som intentionen var och i juni 2019 är alla 7 förbunden i operativ drift. Lösningen är även levererad som en molnlösning och driftas av Mysoft i Mysofts driftscenter.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basversion för fackförbund bygger på Microsoft Dynamics 365 och SharePoint 365 och består av följande delsystem och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Integrerad ekonomimodul med fakturering och reskontra
 • Prenumerationshantering
 • Lokal medlemsservice för förtroendevalda och självbetjäningsfunktioner för medlemmar (Min Sida)
 • Dialogmodul för säker kommunikation
 • GDPR-funktionspaket
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
 • Integrationsgränssnitt till tredje parts applikationer
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Mysoft har nu över 20 fackförbund i Sverige och Norge som kunder. Alla har lösningar byggda på Microsoft Dynamics 365 som plattform och är den ledande leverantören av verksamhetssystem baserat på Microsoft Dynamics 365.

Vi i Mysoft ser fram emot ett bra samarbete med varje enskilt förbund i 7F.