Svensk Sjuksköterskeförening och Mysoft har ingått avtal om samarbete

Svensk Sjuksköterskeförening och Mysoft har ingått avtal om samarbete. Avtalet innebär att Mysoft ska leverera en integrerad medlems- och kurslösning baserat på branschlösningen Mysoft 2021 Dynamics 365. Lösningen bygger i sin helhet på standardlösningen Microsoft Dynamics 365 CRM. Parterna har även ingått ett underhålls-, drifts- och förvaltningsavtal där CRM-lösningen levereras och driftas som en molnlösning.

Svensk Sjuksköterskeförening är en ideell, oberoende professionsförening för sjuksköterskor. Föreningens uppdrag är att leda, utveckla och nyttiggöra kunskap och vetenskap inom omvårdnad. Föreningen gör detta genom att arbeta utifrån fyra områden – forskning, etik, utbildning och kvalitet. Föreningen har i dag ca 65 000 medlemmar och närmare 50 sektioner och nätverk (professionsföreningar).

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Integrerade och automatiserade arbetsprocesser
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portal och självbetjäningslösningar för medlemmar, Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättninghetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Vi önskar Svensk Sjuksköterskeförening välkommen som kund!