Studieorganisasjonen Folkuniversitetet och Mysoft har ingått avtal om leverans av ny CRM-lösning, kursadministration och datavarehus

Studieorganisasjonen Folkuniversitetet och Mysoft har ingått ett avtal om leverans av ny CRM-lösning, kursadministration och datavarehus. Leveransen av en ny integrerad CRM-lösning baseras på Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform.

Folkuniversitetet är en ideell organisation som har som syfte att bidra till ett mer meningsfyllt liv för den enskilda samt främja livslångt lärande och jämlikhet när det gäller tillgång till kunskap, insikt och färdigheter.

Som offentligt godkänt studieförbund erbjuder Folkuniversitetet kurser och studier för vuxna inom yrkesutbildning, språk, kultur och fritidsaktiviteter, både som nybörjar- och vidareutbildning, yrkesskola- och högskola/universitetsnivå. De flesta kurserna är öppna för alla men Folkuniversitetet har även stort utbud inom företagsintern utbildning eller som uppdrag för offentlig sektor.

Varje år deltar mer än 160 000 vuxna på en eller flera av de 10 000 olika kurser eller utbildningsåtgärder Folkuniversitetet arrangerar över hela landet. Utöver detta deltar mer än 20 000 vuxna i företagsinterna utbildningar.

Avtalet innebär att Folkeuniversitetet får en modern och framtidinriktad CRM- och kursadministrativ lösning för hela verksamheten på en enhetlig CRM-plattform med möjlighet till automatisering och effektivisering av arbetsprocesser. Genom rollbaserad åtkomststyrning kommer CRM-lösningen anpassas till olika roller och användargrupper.

Detta är ett viktigt avtal för Mysoft då kurslösningen kommer att lyftas och förbättra vår konkurrenskraft mot kursmarknaden och vyxenutbildningen i Sverige och Norge. Valet av Mysoft som ny leverantör till Folkuniversitetet är för oss även ett erkännande av vår kompetens och erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 som CRM-plattform och Mysoft 2021 Dynamics 365 som ledande baslösning till organisationsmarknaden.

Vi ser fram mot ett gott och spännande samarbete med duktiga och entusiastiska medarbetare i Folkuniversitetet!