HjärtLung och Mysoft har ingått avtal kring leverans av ny CRM-lösning

Riksförbundet HjärtLung (RHL) och Mysoft har ingått avtal. RHL valde Mysoft och Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning efter en omfattande och grundlig anbudsprocess. Mysoft ska leverera en komplett CRM-lösning baserat på standardsystemet Microsoft Dynamics 365 v. 9. Viktigt för valet av samarbetspartner är att Mysoft som systemleverantör även erbjuder aktiv förvaltning av lösningen genom ett långsiktigt samarbete. Parterna har därför även ingått ett underhålls-, drifts- och förvaltningsavtal där CRM-lösningen levereras och driftas som en molnlösning.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Arbetsbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar Min sida, Bli medlem, Kurskalender, kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

RHL har option att använda sig av Mysoft Insamling i fas 2. En möjlig infasning av insamlingslösningen görs efter att RHL har driftsatt medlemslösningen.

Riksförbundet HjärtLung är en landsomfattande patientorganisation som arbetar för att alla människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv och få bästa möjliga omsorg och livskvalitet. RHL är politiskt och religiöst obundet och drivs av ideella krafter i föreningar på nationellt, läns- och lokal nivå. RHL har i dag ca 35 000 medlemmar, 141 lokalföreningar och 21 länsföreningar.

Vi önskar RHL välkomna som kund!