Även ett förbund har valt Mysoft

Det norska maskinistförbundet (DNMF) och Mysoft har ingått avtal om leverans av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Lösningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. DMNF har sedan tidigare erfarenhet av en medlemslösning baserad på Microsoft Dynamics CRM 2011 från en annan leverantör och önskade att fortsätta med en Dynamics-plattform.

DNMF valde Mysoft Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 framför att uppgradera existerande lösning då Mysoft har:

 • En väl fungerande samverkanslösning baserat på senaste versionen av Dynamics 365.
 • Mer än 20 fackförbund i Sverige och Norge som använder lösningen.
 • En stabil förvaltningsorganisation med kompetens på kundens lösning och relevant verksamhetsförståelse.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Prenumeration
 • Ärendehantering och dokumentadministration
 • Arbetsprocesser för fackförbund
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – löneavdrag, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar: Min sida, Bli medlem, Kursanmälan m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • GDPR-funktionspaket
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

DNMF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund anslutet till Unio och har ca 6000 medlemmar inom maritima och tekniska yrken, sjö- och landanställda i offentlig och privat sektor. DNMFs medlemmar arbetar huvudsakligen inom internationell och inrikes sjöfart, olje- och gasutvinning samt i en rad landbaserade verksamheter.

Vi önskar det Det norska maskinistförbundet välkommen som kund!