World Animal Protection Sverige och Mysoft har ingått avtal

I april 2019 ingicks avtal mellan World Animal Protection Sverige och Mysoft om leverans av ett nytt integrerat CRM- och insamlingssystem baserat på Microsoft Dynamics 365 version 9 och Mysoft 2019 Dynamics, som är Mysofts branschlösning för intresse- och insamlingsorganisationer. World Animal Protection Sverige hade behov av ett nytt modernt och effektivt insamlingssystem som kunde understödja viktiga CRM-processer och en fortsatt ambitiös insamlingsverksamhet och valet föll på Mysoft.

World Animal Protection Sverige er en ideell förening som etablerades 2009. Den är en del av en global djurskyddsorganisation som har skyddat djur från utnyttjande och misshandel i mer än 50 år. World Animal Protection International har huvudkontor i England men det finns ytterligare 13 landkontor runt om i världen. Föreningen verkar genom informationskampanjer, lobbying och djurskyddsprojekt over hela världen och samlar in pengar till stöd för globala djurskyddsprojekt genom offentliga insamlingar.

Leveransen av Mysoft 2019 Dynamics i basversion för insamlingsorganisationer består av följande delsystem och tjänster:

  • Insamlingsmodul
  • CRM och urvalsmodul för kampanjer
  • Arbetsprocesser för insamlingsorganisationer
  • Skrivbord för användare/användargrupper
  • Månadsgivare/givaravtal
  • Testamentesgåvor, minne/högtidsgåvor
  • Ekonomimotor – transaktionsregister, fakturering, betalningslösningar
  • Givarportal – gåvoshop, månadsgivare, egen insamling, kampanjsidor m.m.
  • Rättighetsstyrning och tillgångsadministration
  • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Avtalet med World Animal Protection innebär att Mysoft nu har över 40 organisationer i Sverige och Norge som valt Mysoft Dynamics som ny CRM-lösning.

Vi önskar World Animal Protection Sverige välkommen som kund!