Varför välja Mysoft Dynamics 365

Varför Mysofts nya kunder under 2018-19 valde Mysoft Dynamics 365 som sin nya medlems- och CRM-lösning.

Mysoft Dynamics 365 lösningskoncept

 • Mysofts medlemslösning är baserad på en Microsoftplattform med SQL server, Dynamics 365 och Share Point 365 i standard version
 • Mysoft Dynamics 365 är marknadens bästa baslösning för byggande av en kundanpassad, integrerad medlemslösning
 • Mysoft Ekonomi ger möjlighet att effektivisera och automatisera våra arbetsprosesser inom medlemsadministration optimalt och vi undviker en komplex integration mot vår bokföringslösning.
 • Mysoft RMS (Regional medlemsservice) är en integrerad, säker intranätlösning som ger våra förtroendevalda enkel och uppdaterad åtkomst till medlemsinformation (lösningen kräver inte heller Microsoft Dynamics- och Share Pointlicenser)
 • Mysoft Dynamics 365 är byggd som modulära, integrerade systemmoduler som ger möjlighet att bygga upp en reell samarbetslösning för all medlemsbehandling.

Lösningskvalitet och svarstider

 • Mysoft Dynamics 365 i basversion är bra testad genom operativ drift hos jämförbara organisationer. Detta innebär mindre test av vår projektgrupp, reducerad felrättningsperiod och mindre användning av interna resurser
 • Mysoft har en rad jämförbara referenskunder i Norge och Sverige med medlemslösningar baserade på Mysoft Dynamics 365 i operativ drift
 • Mysoft Dynamics 365 verkar ha väsentligt bättre svarstider än andra Dynamics 365 baserade medlemslösningar vi har sett

Systemsäkerhet och GDPR

 • Systemtillgången baseras på en rollbaserad rättighetsstyrning och kan endast ändras av systemadministratör
 • All persondata och personrelaterad dokumentation registrerat i Mysoft Dynamics 365 och Mysoft RMS är skyddade i förhållande till GDPR

Nya huvudversioner och konsultassistans under förvaltningsperioden

 • Mysoft har som målsättning att erbjuda nya huvudversioner av Mysoft Dynamics till etablerade kunder inom 6 månader från den tidpunkt Microsoft lanserar ny huvudversion av Microsoft Dynamics 365
 • Mysoft har en konsultavdelning med ca 30 konsulter inom systemutveckling, konvertering, implementering, utbildning, kundstöd och systemdrift
 • Mysoft har över 40 kunder med medlemslösningar baserade på Mysoft Dynamics, något som visar att det för Mysoft är ett solitt ekonomiskt underlag för vidareutveckling av nya huvudversioner och upprätthållande av kompetens och konsultgrupp under förvaltningsperioden

Pris och risk

 • Mysoft är konkurrenskraftig på pris när vi jämför totalt innehåll i projektet fram till tidpunkt för operativ drift
 • Vid uppgradering till ny huvudversion av Mysoft Dynamics 365 kommer vara kundspecifika anpassningar vara inkluderade
 • Vår slutsats är att Mysofts offert representerar minst risk för väsentliga avvikelser i bedömda projektkostnader, projektframdrift och leveranskvalitet