Systemmoduler i Mysoft Dynamics 365, version 9

Mysoft Dynamics 365, version 9, består av följande integrerade huvudsystem och systemmoduler som totalt sett täcker de flesta behov ett större förbund eller förening har inom medlemsadministration och medlemsservice. Följande huvudsystem och systemmoduler ingår i Mysoft Dynamics 365, version 9:

 • Menysystem baserat på överordnad datamodell/systemarkitektur
 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • Givaradministration
 • Ekonomimotor för fakturering av medlemsavgift/kurs/gåvor och betalningsuppföljning med
  medlemsreskontra och integration till bokföring
 • Löneavdrag för fackförbund
 • Ärendehantering
 • Dokumentadministration
 • CRM och urval av kampanjmålgrupper
 • Varuförsäljning och webbshop
 • Mysoft Portal med självbetjäningsfunktioner som Min sida, Bli medlem, Kursanmälan, Ge gåva osv.
 • Lokal medlemsadministration för förtroendevalda med behov av medlemsinformation
  för lokala medlemmar
 • Lokal kursadministration för kopplade organisationer som erbjuder kurser i egen regi och står för
  kursadministrationen
 • Systemadministration med rollbaserade åtkomsträttigheter för användare av huvudlösningen och
  för förtroendevalda
 • Säkerhetsmoduler för säkrande av personrättigheter i förhållande till GDPR
 • Dialogmodul för säker kommunikation

Mysoft Dynamics 365 version 9, kommer innehålla flera nya systemmoduler och betydande funktionsförbättringar jämfört med förra huvudversionen. Detta inkluderar funktionsutökningar och förbättringar i Microsoft Dynamics, version 9, med bland annat ett nytt användargränssnitt. Utöver detta är det utfört en rad väsentliga förbättringar och tilläggsfunktioner i Mysofts egna systemmoduler.

Detta gäller speciellt ekonomimodulen med fakturering, medlemsreskontra och betalningsuppföljning samt kampanj- och urvalsmodul för riktade kampanjer. I version 9 är sestnämnda modulen vidareutvecklad från en begränsad givarlösning till en generell CRM-lösning som även täcker CRM-behov för fackförbund och intresseorganisationer.