Mysoft under 2018 – 2019

Under 2018 fullförde Mysoft byggande och utveckling av Mysoft Dynamics 365, företagets nya, integrerade samarbetslösning för fackförbund och föreningar i Sverige och Norge. Mysoft Dynamics 365 är baserad på en Microsoft-plattform med SQL-server som gemensam databas för alla delsystem i lösningen. Dynamics 365 för byggande av integrerade arbetsprocesser, SharePoint för dokumentadministration och .Net för egenutveckling av Mysoft-applikationer som ingår i lösningen.

Mysoft har under perioden 2014 – 2018 lagt över 20 000 resurstimar i specifikation, byggande, utveckling och test av Mysoft Dynamics 365. Utvecklingen är delvis egenfinansierad och delvis kundfinansierad genom projektleveranser till viktiga referenskunder som Norsk Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund, Fackförbundet ST och Norsk Folkehjelp.

Vid ingången av 2019 hade Mysoft totalt 38 fackförbund och föreningar som hade ingått avtal om leverans av Mysoft Dynamics 365 i kundanpassad version. Av dessa var 28 kunder i operativ drift med sina lösningar vid slutet av 2018 medan 10 kunder, i förhållande till godkända projektplaner, gått i operativ drift under första halvåret 2019.

Under 2018 fick Mysoft 12 nya kunder i Sverige och Norge. Av dessa var avtalen med Vasabyrån / 7F, sju svenska fackförbund som valde nya medlemslösningar genom en gemensam anbudsprocess, av stor betydelse för Mysoft både som referensförsäljning och för vidareutveckling av Mysoft Dynamics 365 i branschversion för fackförbund. Samtliga kunder skall ha en omfattande, integrerad samarbetslösning bestående av flera systemmoduler i Mysoft Dynamics 365.

Mysoft ingick under 2018 även viktiga avtal med intresseorganisationerna IOGT-NTO i Sverige, Hørselshemmedes Landsforbund och Human-Etisk Forbund i Norge. Leveranserna till dessa tre kunderna består också av kompletta samarbetslösningar med stor bredd i funktionalitet. Dessa kunderna blir på samma sätt som Vasabyrån / 7F viktiga referensprojekt för Mysoft.

Mysoft har idag 34 anställda i Oslo och Stockholm och organisationen är bra anpassad till de resursbehov företaget har för att vidareföra dagens strategi och nå målsättningarna för 2019. Företagets kompetens inom byggande, utveckling och implementering av kundanpassade systemlösningar för fackförbund och föreningar, inklusive de centrala Microsoftapplikationer som ingår i lösningen, upprätthålls och förbättras löpande genom projektleveranser till nya kunder.

Mysoft hade under 2018 ett resultat före skatt på ca 5,8 milj. kr av en omsättning på  45,0 milj.kr. Företagets egenkapital är på ca 14 milj. kr och likviditeten är mycket god. Företaget har ingen låneskuld och inga aktiverade utvecklingskostnader.

Under första halvåret 2019 blev Mysoft Dynamics 365 implementerat och satt i operativ drift hos 9 av våra nya kunder i Sverige och Norge. Detta var i enlighet med avtalade projektplaner med kunderna.

Mysoft Dynamics är idag den mest omfattande samarbetslösningen för förbund och föreningar i Sverige och Norge.