Human-Etisk Forbund i drift med ny samarbetslösning från Mysoft

Human-Etisk Forbund (HEF) har i februari 2019 gått i drift med en ny integrerad samarbetslösning från Mysoft. Leveransen har varit omfattande men projektet har likväl genomförts på endast fem månader. För ett så stort och omfattande projekt är fem månader nytt rekord för Mysoft. Att vi har klarat att köra ett så snabbt och effektivt projekt utan att det har gått ut över kvaliteten beror bland annat på:

 • En dedikerad och fokuserad kund med mycket kompetenta projektdeltagare.
 • Mysoft Dynamics är en branchlösning för intresseorganisationer som täcker det flesta av funktioner och arbetsprocesser denna typ av organisationer har behov av.
 • Mysoft har resurserna samt stor erfarenhet och kompetens att köra denna typ av projekt.

Leveransen av Mysoft Dynamics i basversion består av följande delsystem, funktioner och tjänster:

 • Medlemsadministration
 • Kursadministration
 • CRM och insamling
 • Dokumentadministration
 • Frivilligadministration
 • Arbetsprocesser för intresseorganisationer
 • Skrivbord för användare/användargrupper
 • Ekonomimotor – transaktionsregister, fakturering, reskontra, betalningslösningar
 • Portallösning med lokal medlemsadministration för lokalföreningar och förtroendevalda
 • Lokal kursadministration
 • Självbetjäningslösningar för medlemmar och givare: Min sida, Bli medlem, Bli månadsgivare, Kurskalender och kursanmälan, vervningsshop m.m.
 • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
 • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundanpassningar samt implementeringstjänster

Human-Etisk Forbund är ett humanistiskt livsåskådningssällskap som arbetar för att vidareutveckla humanismen och bidra till att människor kan praktisera den humanistiska livssynen. HEF har ca 90 000 medlemmar och är en av de största livssynsorganisationerna i Norge utanför Den norska kyrkan. Förbundet har ca 90 medarbetare där ungefär hälften har sin arbetsplats vid förbundets 16 länskontor. HEF betjänar ett stadigt ökande antal människor och har ca 120 lokal- och länsföreningar spridda över hela landet.

Vi är glada för samarbetet med Human-Etisk Forbund och ser fram mot ett fortsatt aktivt och bra samarbete!