Fackförbundet ST och Finansförbundet uppgraderar sitt verksamhetssystem

Fackförbundet ST och Finansförbundet har båda nu i maj ingått avtal med Mysoft om uppgradering till Mysoft 2019 Dynamics baserat på Microsoft Dynamics 365 version 9.

Microsoft lanserar stort sett varje år en ny version av Microsoft Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 version 9 blev tillgänglig för marknaden i februari 2019. Mysoft har som policy att alltid anpassa vår branschlösning för fackförbund till senaste verionen av Dynamics 365 så att våra kunder inte riskerar att sitta med gamla och föråldrade versioner. Centralt för Dynamics 365 version 9 har varit ett helt nytt användargränssnitt som är mer användarvänligt och enklare att förhålla sig till.

Utöver själva uppgraderingen kommer båda förbunden även att implementera Mysoft Dialogmodul. Denna är en ny modul för säker kommunikation och som i ett GDPR-perspektiv räknas som ett säkrare alternativ än e-post.

Fackförbundet ST är ett av Sveriges största fackförbund inom bland annat statliga verksamheter med över 95 000 medlemmar. Fackförbundet ST har varit kund hos Mysoft sedan 2015.

Finansförbundet är Sveriges största fackförbund inom finanssektorn och representerar över 32 000 medlemmar från 300 företag. Finansförbundet har varit kund hos Mysoft sedan 2013.