Fyra nya kunder i operativ drift

Under tidsperioden 20 september till 15 oktober gick fyra organisationer i Norge och Sverige i operativ drift med integrerade systemlösningar baserat på Mysoft 2016 Dynamics i basversion. Det är första gången Mysoft driftsätter så många kundanpassade CRM-lösningar, byggda i Dynamics CRM, under så kort tidsperiod.

Kunderna är följande:

  • Personellforbundet i Norge, ett fackförbund för alla civila grupper och värvade inom Försvaret. Förbundet har ca 3 000 medlemmar och är anslutna till YS.
  • Norsk elbilforening, en medlemsorganisation för personer, företag och organisationer med elbilar och elfordon. Organisationen växer i stark takt och har över 35 000 medlemmar.
  • Astma och Allergiförbundet i Sverige, en medlems- och givarorganisation med ca 20 000 medlemmar.
  • Djurens Rätt, en medlems- och givarorganisation som arbetar för djurens rättigheter och skydd. Organisationen är Sveriges största inom detta område och har ca 40 000 medlemmar.

Samtliga systemlösningar täcker medlemsadministration, kursadministration, intranätslösning för medlemmar och förtroendevalda samt säkerhetslösning för behörighetsstyrning och åtkomstadministration. De tre senast nämnda kunderna har också integrerad ekonomistyrning i sina lösningar.

Samarbetet med kunderna har varit bra under projektfasen och vi önskar dem lycka till framöver.