Norsk Tjenestemannslag valde Mysoft

NTL ingick den 3 oktober 2016 avtal med Mysoft om leverans av ny, integrerad CRM-lösning baserat på Microsoftplattform med Dynamics CRM och SharePoint som byggverktyg för alla arbetsprocesser i systemlösningen.

NTL är ett fackförbund för anställda inom staten och i verksamheter med offentlig anknytning. NTL är ett av de största fackförbunden inom LO och har i dag ca 50 000 medlemmar och 3 000 förtroendevalda som bistår sina medlemmar.

Vid val av leverantör har NTL lagt vikt på att Mysoft, baserat på vår långa erfarenhet av fackföreningars uppgifter, har byggt arbetsprocesser med verksamhetskritiska processer i en öppet standard CRM-system baserat på ett av världens största och bästa utvecklingsmiljöer.

Systemlösningen kommer vara baserat på Mysoft 2016 Dynamics i basversion för fackförbund och kommer bestå av följande delsystem och tjänster:

  • Medlemsadministration
  • Kursadministration
  • Ärendehantering och dokumentadministration
  • Integrerad ekonomimodul med löneavdrag
  • Intranätslösning för förtroendevalda med självbetjäningsfunktioner
  • Instrumentpanelen för användare/användargrupper
  • Rättighetsstyrning och åtkomstadministration
  • Tjänster för byggande av arbetsprocesser, utveckling av kundspecifika anpassningar samt implementeringstjänster

Den nya CRM-lösningen kommer tillföra NTLs system ny funktionalitet ”out of box” framöver. Mysoft 2016 Dynamics är baserat på Microsoft Dynamics CRM, ett CRM-system som NTL disponerar oberoende av leverantör. Arbetsflöden i systemlösningen kommer baseras på en enhetlig användning av Microsofts standard programvara och kan användas från skrivbord, webbläsare och mobila enheter.