Organisationer väljer Microsoft Dynamics CRM

Efter att Mysoft introducerade vår första baslösning för organisationer baserat på en Microsoftplattform 2013, har hela 28 organisationer i Norge och Sverige ingått avtal med Mysoft om leverans av våra nya CRM-lösningar baserat på denna plattform.

Under samma tidsperiod har i princip samtliga andra kunder som har valt nya CRM-lösningar också baserat sina val på Microsoft Dynamics CRM, något som visar att egenutvecklade, proprietära organisationslösningar i princip är eliminerade i marknaden. Detta är förståeligt då Microsoft löpande tillför så mycket ny funktionalitet i sina standardversioner, att ingen leverantör av proprietära lösningar har kompetens eller ekonomisk möjlighet att utveckla motsvarande funktionalitet.

Med en Microsoft Dynamics CRM-baserad lösning är en kund också mindre bunden till en leverantör över tid. Är en kund inte nöjd med sin etablerade leverantör kan andra leverantörer erbjuda systemlösningar och kundstöd baserat på Dynamics CRM. Detta kommer speciellt vara aktuellt när kundens lösning ska uppgraderas till ny huvudversion av Dynamics CRM.

Utöver detta kommer varje kundlösning med bas i Dynamics CRM innehålla 60 – 90% standardfunktionalitet, något som normalt gör det enklare och billigare att uppgradera till nya huvudversioner av lösningen än om man ska uppgradera en proprietär lösning.