Ett bra första halvår för Mysoft

Det har varit stort intresse för Mysofts integrerade CRM-lösningar under första halvåret 2016. En rad etablerade och nya kunder har valt att ingå avtal med företaget om leverans av kundanpassade organisationslösningar baserat på Mysoft 2016 Dynamics under 2016 – 2017.

Avtal är bland annat ingått med följande kunder:

  • Finansförbundet i Norge, ett fackförbund med ca 25 000 medlemmar som var en av Mysofts första kunder på en Microsoftplattform. Leveransen omfattar uppgradering från Mysoft 2011 Dynamics till Mysoft 2016 Dynamics, samt uppgradering av integrerad intranätslösning för förtroendevalda och medlemmar med självbetjäningsfunktioner.
  • Norsk Sykepleierforbund, ett fackförbund med över 90 000 medlemmar som är en av Mysofts största kunder. I avtalet ingår leverans av Mysoft 2016 Dynamics, med byggande av arbetsprocesser optimerat för automatisering och effektivisering av medlems – och kursadministration. NSFs intranätslösning för förtroendevalda och medlemmar vidareförs integrerad med den nya lösningen.
  • SAC Syndikalisterna, ett oberoende direktdemokratiskt fackförbund som är organiserat i lokala företagssektioner med stor självbestämmanderätt. Förbundet har ca 5 000 medlemmar.
  • Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, ett politiskt ungdomsförbund med över 10 000 medlemmar.

Utöver detta har det under första halvåret ingåtts en rad mindre avtal med etablerade kunder om vidareutveckling av dagens lösningar, något som totalt sett har medfört en väsentlig ökning av företagets orderreserv för 2016 och 2017.