Fackförbundet ST är i operativ drift

Fackförbundet ST är ett av Sveriges största fackförbund inom statlig verksamhet, företag som arbetar med statliga projekt, universitet, högskolor och statsfinansierade stiftelser. ST har i dag totalt 95 000 medlemmar och är anslutna till TCO.

Avtalet med ST skrevs den 24 april 2015, och ny CRM-lösning för medlemsadministration, kursadministration, integrerad ekonomistyrning och intranätslösning för medlemmar och förtroendevalda sattes i operativ drift den 9 maj 2016.

Leveransen är baserad på Mysoft 2016 Dynamics i branschversion för fackförbund.
Med detta är 6 TCO-förbund i operativ drift med kundanpassade versioner av Mysoft Dynamics.

Projektsamarbetet har varit mycket professionellt med fokus på kvalitetssäkring och optimering av framdrift under projektperioden på 12 månader.